Úvodní stránka

Činnost

Aktuality

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

Památky
v Kamenných Žehrovicích 

Dějiny Kamenných Žehrovic sahají až do jedenáctého století*, památek na tisíciletou historii obce se už ale mnoho nezachovalo. Např. už v r. 1919 byla českými "vlastenci" zlikvidována barokní socha sv. Vojtěcha a kapličku Na spáleništi (s vedlejší statkem, Vajcovnou) nechal zase pro změnu zbourat minulý režim. Během let zmizely nebo byly razantně přestavěny téměř všechny staré chalupy. Sochy v obci jsou soustavnì poškozovány místními vandaly, v létě 2004 byla dokonce ukradena soška sv. Rocha (patron kameníků) ve Skalní ulici..

* V archivu českém je první zmínka "půl vsi dáno roku 1045 klášteru břevnovskému", další záznam z roku 1056 hovoří o tom, že půl vsi žehrovické patří témuž klášteru. Za vlády knížete Břetislava II., v roce 1092, se o vsi hovoří jako o Žehrovicích starších (ze stránek obce).

Podle údajů Národního památkového ústavu je dnes v Kamenných Žehrovicích pět státem chráněných památek, z nichž jedna je archeologická lokalita v lese nedaleko nádraží. Do r. 1995 byl v seznamu památek i Dělnický dùm v KŽ (ten od té doby jen chátral, po vyřešení majetkových otázek ale obec zahájila jeho rekonstrukci; hotový je např. nový sál a současně tělocvična).

 

Okres:

Obec:

Památka:

Umístění:

Kladno 

Kamenné Žehrovice 

socha P. Marie Bolestné
stav: špatný

 JV vsi 

Kladno 

Kamenné Žehrovice 

socha sv. Jana Nepomuckého
stav: zničena svatozář s hvězdami

 při autobusové zastávce 

Kladno 

Kamenné Žehrovice 

sloup se sochou sv. Rocha
stav: soška (kopie) ukradena

 Skalní při čp. 395 

Kladno 

Kamenné Žehrovice 

ves Německá Lhota, archeologické stopy

 J od žel. stanice 

Kladno 

Kamenné Žehrovice 

rolnická usedlost
stav: postupně se rekonstruuje
sídlo našeho sdružení

 čp. 17 

 

 

Zpět na odkazy